Novejša zgodovina

20. stol.–21. stol. n. št.
 

  •  Po Baški grapi in dolini Soče je leta 1906 stekla železnica proti Trstu. Postaja na Mostu na Soči je prispevala k razvoju trgovine in industrije.
  •  Med letoma 1915 in 1917 je bil kraj zajet v primež prve svetovne vojne. Po slemenu hriba Cvetje je potekala prva bojna linija.
  •  Po prvi svetovni vojni je bila Primorska do leta 1943 priključena Italiji. 
  •  S fašistično Gentilejevo reformo je bila od leta 1928 prepovedana raba slovenskega jezika v šolah, uradih, trgovinah in gostilnah.
  •  Leta 1952 se je kraj preimenoval v Most na Soči.
0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah