Rimljani na sotočju Idrijce in Soče

Rimljani na sotočju Idrijce in Soče

  • Avtor: Tolminski muzej
  • Avtor: Foto: Tolminski muzej

Piše se leto 200 našega štetja. Precej časa ste že pod rimsko nadvlado, kar se lepo vidi po arhitekturi. Pijete vino in uporabljate oljčno olje, ki ga trgovci pripeljejo iz Istre. Doma se z očetom in mamo še vedno pogovarjate v lokalnem jeziku, s prijatelji v taberni pa v latinščini.

Do mesta Forum Iulii (danes Čedad) imate tri ure ježe. S prijateljem Marcusom bosta jeseni tam prodajala sir. Marcus je že več mesecev na planini. Sporočil je, da je letos paša dobra in da bo sir odličen.

Sovin izziv

Oglej si poskus 3D rekonstrukcijo rimske hiše z Mosta na Soči. 

 

Arheologi so na območju naselja Most na Soči odkrili okoli 20 tlorisnih ostalin rimskodobnih objektov. Rimljani so uvedli zidano gradnjo s kamenjem, vezanim z apneno malto. Te tehnike železnodobni prebivalci niso poznali. Tudi tloris rimskih hiš je bil za razliko od železnodobnih večji in bolj razgiban. 
V atriju so bili gospodarski del, prostori za druženje in sudarij (potilnica).

0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah