Rimsko grobišče

Leto 400 našega štetja

  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik

Na rimskem pokopališču ob poti, ki vodi iz naselja proti vzhodu, je vedno več pokopov po krščanski navadi. Vi pa svojce še vedno pokopavate na levem bregu reke. Čeprav krščansko bogoslužje v teh krajih že prevladuje, se ob večjih praznikih udeležujete tudi obredov pri vélikem svetišču ob reki Isontius (danes imenovano Gradič nad Kobaridom) in tam darujete Belinu, Apolonu in Jupitru. 

 

Sovin izziv

S prihodom krščanstva se je na tem področju od 4. stoletja dalje razširil tudi do tedaj še neznani način pokopa. To je?

S prihodom krščanstva se je razširil skeletni pokop. 

Si vedel?
Tudi pred krščanstvom so si premožnejši Rimljani še v času življenja izdelali nagrobne spomenike. Na napisni plošči so ob posvetilih bogovom navedli svoje ime, lahko pa tudi poklic. Eden takih nagrobnikov je bil izdelan za moža po imenu Avlus Vicrius in sodi v sredino 1. stoletja pred našim štetjem.

0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah